OSNOVNE USLUGE

JASLICE

 

Boravak dece u manjim grupama, rad i nadzor od strane medicinskih sestara-vaspitača, rad sa pedagogom, šestomesečni pregled pedijatra, fizička aktivnost uz stručno vođenje, 4 obroka (doručak, voćna užina, ručak, užina)

 

VRTIĆ

 

Boravak dece u manjim grupama, rad stučnih vaspitača i padagoga, rad sa stručnim saradnikom za engleski jezik i fizičku aktivnost. Šestomesečni pregled pedijatra. Četiri obroka tokom boravka od 7 do 19.00 časova-doručak, užina, ručak i još jedna užina.

 

Predškolska Ustanova Little Doors

 

Debarska 12

 

011-6448484, 060-6455855

 

littledoorsbgd@gmail.com